Advies bij conflict

Heeft u te maken met een samenwerkingsprobleem of conflict op het werk waar u advies bij wenst, neem dan contact met mij op om te bezien wat de mogelijkheden zijn. 

Voorbeelden van situaties waarbij ik van dienst ben

  • Conflicten tussen medewerker en leidinggevende
  • Samenwerkingsproblemen in teams
  • Samenwerkingsproblemen tussen team en management bij een verandertraject 
  • Ontslagzaken waarbij er onderhandeld kan worden
  • Het niet mengen van diverse culturen na een fusie
  • Ongewenste attitude van medewerkers of integriteitskwesties
  • (Media) gevoelige klachten die ter lering om een analyse vragen

Bij alles wat ik doe ben ik oprecht onafhankelijk en gaat het om maatwerk, ik werk niet met blauwdrukjes. Wel hanteer ik een vaste methode om tot een gedegen analyse te komen van wat er aan de hand is.

Onderzoek bij samenwerkingsprobleem

Samenwerkingsproblemen op het werk vragen om een goede analyse van wat er nu echt aan de hand is. Het is namelijk belangrijk om te weten waar de oorzaken van de problemen liggen. Vaak gaat het om een samenloop van oorzaken zoals botsende persoonlijkheden, onduidelijkheid vanuit het management over doelstelling, taken of rollen etc.

Ik beschik over diverse methoden en modellen,om snel tot een goede analyse te komen van wat er nu eigenlijk aan de hand is. Vervolgens bekijk ik samen met u, welke interventies er het meest geschikt zijn om de problemen weer op te lossen. 

Training of workshop

Voor organisaties verzorg ik trainingen of workshops op maat, op het gebied van samenwerkingsvaardigheden, conflicthantering of conflictmanagement. De exacte inhoud van de training komt altijd tot stand in afstemming met de opdrachtgever en de deelnemers. Vaak gaat het om een combinatie van relevante theorie, zelf ingebrachte casuïstiek en training van vaardigheden. Uiteraard is individuele training of coaching ook mogelijk.

Neem voor de mogelijkheden vooral contact met mij op.

 

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op