Werkgever met arbeidsconflict

Conflicten en samenwerkingsproblemen vormen een grote, veelal verborgen kostenpost binnen organisaties. Weet u dat managers gemiddeld 40% van hun tijd kwijt zijn aan direct en indirect conflictmanagement? Gemiddeld kost één conflict de werkgever tussen de € 20.000,- en € 40.000,-. De hoogste kostenpost hiervan wordt veroorzaakt door uitval van de medewerker en het komen tot een regeling. Hoe langer het conflict duurt, hoe hoger de uiteindelijke kosten zullen zijn en hoe groter het leed.

Neem contact op

Vroegtijdig signaleren en handelen

Als in een vroeg stadium adequaat wordt gehandeld door een arbeidsmediator, is veel leed voor werknemer en werkgever te voorkomen. Ik ben er in gespecialiseerd om vlot de situatie in kaart te brengen en met een advies te komen waar u mee verder kunt. Heeft u als werkgever een arbeidsconflict met uw werknemer, realiseert u zich dan dat het verschil in positie extra spanning met zich meebrengt voor de werknemer om met u in gesprek te gaan. Het kan dan verstandig zijn om voor te stellen met een neutrale derde samen in gesprek te gaan. 

Samenwerkingsprobleem met meerdere werknemers of een team

De oplossing van een samenwerkingsprobleem zal afhankelijk zijn van de oorzaak, complexiteit en grootte van het samenwerkingsprobleem of conflict. Teamcoaching zal maar heel kort effect hebben, als het probleem eigenlijk in een onduidelijke doelstelling van de afdeling is gelegen. En het aanpassen van de doelstelling heeft niet zoveel zin, als het eigenlijk gaat om botsende persoonlijkheden. Vaak zit het probleem zo hoog, dat er te kort wordt stilgestaan bij wat nu het eigenlijke probleem is. 

Een goede diagnose is het halve werk

Bij samenwerkingsproblemen met meerdere mensen of een team, breng ik eerst samen met u in kaart wat er nu precies speelt en waar de oorzaken hiervan gelegen zijn. Daarbij heb ik de beschikking over diverse methoden en modellen om tot een heldere diagnose te komen. De uitgebreidheid hiervan kan wisselen maar in ieder geval wordt het probleem altijd van meerdere invalshoeken belicht om te voorkomen dat u straks een oplossing heeft voor het verkeerde probleem. Dat wil niet zeggen dat dit een heel langdurig traject hoeft te zijn maar wel een zorgvuldig traject. Zo wordt voorkomen dat er "met een kanon op een vlieg wordt geschoten of andersom".

Er zijn vele soorten arbeidsconflicten en elke situatie is weer net anders. Ook als u gewoon even wilt klankborden over de situatie, neemt u dan vooral contact met mij op.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op