Scheidingsmediation

Veel mensen scheiden via mediation. Hierdoor worden conflicten voor nu en in de toekomst voorkomen. En als er al wel conflicten zijn ontstaan tussen jullie, dan worden die onder mijn leiding als mediator weer uitgesproken en opgelost. Ook als u niet getrouwd bent maar samenwoont of een geregistreerd partnerschap hebt kunt u uiteraard bij mij terecht.

Neem voor meer informatie over scheidingsmediation of het maken van een vrijblijvende afspraak contact met mij op.

Neem contact op

Scheidingsmediator in Groningen

Als gespecialiseerd scheidingsmediator en familiemediator in Groningen regel en begeleid ik jullie hele scheiding. Ik besteed daarbij niet alleen aandacht aan de zakelijke/juridische aspecten van de scheiding maar ook aan de persoonlijke en emotionele kant. Het is heel belangrijk om uw relatie zo goed mogelijk af te ronden, vooral als jullie samen kinderen hebben. Ik help jullie om als ouders zo goed mogelijk met elkaar te kunnen gaan samenwerken. U wilt immers dat de kinderen zo min mogelijk last zullen hebben van de scheiding. Dit alles gaat natuurlijk niet vanzelf maar ik zet me er volledig voor in om jullie hier zo goed mogelijk doorheen te begeleiden.

Nadat alle afspraken tussen jullie door mij in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn verwerkt, dient de advocaat mr. J. Doornbos, het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in.

Persoonlijk en op maat

Zorgvuldigheid en maatwerk staan altijd voorop, elke scheiding is immers een persoonlijk proces. Als geregistreerd familiemediator van de MfN, voldoe ik aan extra eisen op het gebied van mediationvaardigheden en familie- en personenrecht. Ook wordt de mediation vergoed door de RvR (Raad voor de Rechtsbijstand) als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Zie voor meer informatie hierover bij tarieven.

Ondernemers die gaan scheiden

Scheidingen van ondernemers kunnen in vermogensrechtelijke zin complex zijn, wat het lastiger maakt om tot overeenstemming te komen. U wilt in de eerste plaats goed weten wat uw rechten zijn, welk vermogen (of schulden) er eventueel te verdelen is en wat de fiscale consequenties van gemaakte keuzes kunnen zijn. Bovendien is het van belang dat de onderneming niet in gevaar komt door een eventuele uitkoop. In dit soort complexe situaties laat ik de advocaat in een vroegtijdig stadium de verschillende mogelijkheden voor jullie schetsen en kan hij meerdere voorstellen uitwerken die recht doen aan jullie beide. 

Stappenplan bij scheiding

Bent u voornemens te gaan scheiden? Als scheidingsmediator in Groningen deel ik graag mijn stappenplan:

 • Een kort kennismakingsgesprek met jullie beide apart per telefoon.
 • Een eerste gesprek samen bij mij aan tafel van 1,5 tot 2 uur, waarvan het eerste half uur vrijblijvend en kosteloos is. Ik licht jullie voor over alles wat er geregeld moet worden bij jullie scheiding, wat mijn werkwijze daarbij is en kan jullie eerste vragen beantwoorden. Uiteraard worden er ook afspraken gemaakt over de kosten van de scheiding. Daarna spreken we met elkaar af of we met elkaar in zee gaan en zo ja, dan wordt er een MfN mediationovereenkomst getekend.
 • De emoties zitten in het eerste gesprek vaak hoog en daarom besteed ik nadat de overeenkomst is getekend (dus nog in het eerste gesprek), veel aandacht aan het emotionele proces van de scheiding. Soms weet de ene partner bijvoorbeeld nog maar net dat de ander niet verder wil. Ik zorg ervoor dat er een veilige sfeer is waarin zaken naar elkaar uitgesproken kunnen worden. Dit gaat er soms heftig aan toe maar is vaak wel nodig om later samen tot afspraken te kunnen komen.
 • Na afloop van het eerste gesprek krijgen jullie een huiswerklijstje mee met welke gegevens er allemaal verzameld moeten worden.
 • Nadat ik alle verzamelde gegevens heb ontvangen, vindt het tweede gesprek plaats. Omdat ik nu het overzicht heb van jullie specifieke persoonlijke en zakelijke, financiële situatie, bepaal ik met jullie in welke volgorde er afspraken gemaakt gaan worden.
 • Er zullen in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen in een ouderschapsplan, partneralimentatie en kinderalimentatie / de verdeling van de kinderkosten, het huis, vermogen en schulden, alle bankrekeningen, het pensioen, schenkingen of erfenissen die er geweest zijn, de auto, caravan etc.
 • Hoeveel gesprekken er nodig zijn om over alle onderwerpen afspraken te maken is afhankelijk van de complexiteit van de situatie en hoe makkelijk jullie tot afspraken kunnen komen. Het is mijn rol als mediator om de situatie voor jullie zodanig te ordenen, dat jullie tot weloverwogen keuzes kunnen komen.
 • Alle afspraken beschrijf ik in het convenant en ouderschapsplan. Na elke afspraak werk ik dit bij en mail dit jullie toe zodat er altijd een actueel overzicht is van de laatste stand van zaken.
 • Als het convenant ondertekend is dient de advocaat mr. J. Doornbos dit samen met het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.
 • Na een aantal weken komt de beschikking van de rechtbank binnen en tekenen jullie een akte van berusting. Hiermee kan de advocaat de scheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand in de gemeente waar jullie getrouwd zijn.
 • De scheiding is definitief zodra de advocaat de scheiding heeft laten inschrijven bij de burgerlijke stand.
 • Het tempo van deze stappen is afhankelijk van de snelheid waarin jullie in staat zijn om tot afspraken te komen en alle benodigde gegevens te verzamelen. Meestal gaat het om 3 tot 5 gesprekken.

Heeft u vragen of twijfelt u of ik iets kan betekenen, neem gerust contact met mij op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op