Scheidingsmediation

Veel mensen scheiden via mediation. Hierdoor worden conflicten tussen u voor nu en in de toekomst voorkomen. En als er al wel conflicten zijn ontstaan tussen u, dan worden die onder mijn leiding als mediator weer uitgesproken en opgelost. Ook als u niet getrouwd bent maar samenwoont of een geregistreerd partnerschap heeft kunt u uiteraard bij mij terecht.

Neem voor meer informatie over scheidingsmediation of het maken van een vrijblijvende afspraak contact met mij op.

Neem contact op

Scheidingsmediator

Als gespecialiseerd scheidingsmediator / familiemediator regel en begeleid ik uw hele scheiding. Ik besteed daarbij niet alleen aandacht aan de zakelijke/juridische aspecten van de scheiding maar ook aan de persoonlijke en emotionele kant. Het is heel belangrijk om uw relatie zo goed mogelijk af te ronden, vooral als u samen kinderen heeft. U zult dan immers als ouders met elkaar moeten blijven samenwerken.

Nadat alle afspraken tussen u door mij in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn verwerkt, dient de advocaat waar ik mee samenwerk, het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Daarbij ben ik onpartijdig en draag er zorg voor dat het belang van u beide even goed aan bod komt. U wordt goed voorgelicht over alles wat er geregeld moet worden en samen doorlopen we alle zaken waar afspraken over moeten worden gemaakt. In uw eigen tempo. Zorgvuldigheid en maatwerk staan daarbij altijd voorop. Als geregistreeerd familiemediator van de MfN, voldoe ik aan extra eisen op het gebied van mediationvaardigheden en familie- en personenrecht. Ook wordt de mediation vergoed door de RvR (Raad voor de Rechtsbijstand) als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt. Zie voor meer informatie hierover bij tarieven.

Scheidingen van ondernemers kunnen in vermogenrechtelijke zin complex zijn, waardoor het lastig is om tot overeenstemming te komen. U wilt in de eerste plaats goed weten wat uw rechten zijn, welk vermogen (of schulden) er eventueel te verdelen is en wat de fiscale consequenties van gemaakte keuzes kunnen zijn. Bovendien is het van belang dat de onderneming niet in gevaar komt door een eventuele uitkoop. In die situaties laat ik de advocaat in een vroegtijdig stadium de verschillende mogelijkheden voor u schetsen en kan hij meerdere voorstellen uitwerken die recht doen aan u beide. U beschikt zo beide altijd over dezelfde informatie en heeft zelf grip op te maken keuzes. 

Stappenplan bij scheiding

 • een kort kennismakingsgesprek met u beide apart per telefoon.
 • een eerste gesprek met u samen om te inventariseren wat er allemaal speelt en waarin u voorgelicht wordt over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding.
 • u gaat aan de slag met het verzamelen van alle zakelijke gegevens.
 • een vervolggesprek waarin (indien aan de orde) het ouderschapsplan wordt uitgewerkt.
 • tijd om na te denken over uw wensen voor de zaken zoals pensioenverdeling, alimentatie, de woning en het vermogen.
 • een gesprek waarin afspraken worden gemaakt over bovengenoemde zakelijke kanten van de scheiding. 
 • een gesprek waarin het conceptconvenant wordt doorgenomen en zo mogelijk ondertekend.
 • als het convenant ondertekend is dient de advocaat dit samen met het echtscheidingsverzoek, in bij de rechtbank.
 • na een aantal weken komt de beschikking van de rechtbank binnen en tekent u een akte van berusting.
 • de scheiding wordt definitief zodra de advocaat de scheidng heeft laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

  Het tempo van deze stappen is afhankelijk van de snelheid waarin u in staat bent om tot afspraken te komen en alle benodigde gegevens te verzamelen. Soms hoeven er minder gesprekken plaats te vinden en soms juist meer.

Heeft u vragen of twijfelt u of ik iets voor u kan betekenen, neem gerust contact met mij op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op