Mediator tarieven

Als het om mediation bij scheiding gaat, bekijk ik in het eerste gratis kennismakingsgesprek of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij de echtscheiding. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan hoeft u hier zelf niets voor te doen: ik vraag het voor u aan. U betaalt dan per persoon alleen een eigen bijdrage aan mij van
€ 58,- of € 115,- en een bijdrage voor de griffiekosten (€ 43,00 p.p.) van de rechtbank, indien dat aan de orde is. Dit is inclusief de kosten voor de advocaat die het echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank. De kosten zijn dan dus of € 101,-  of € 158,- per persoon.

Neem contact op

Toelichting gesubsidieerde rechtsbijstand

Mensen met een inkomen tot € 41.600,- (per persoon met minderjarig kind op het woonadres) per jaar kunnen voor mediation bij hun scheiding in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. Er geldt dan wel een maximum voor het vermogen dat u mag hebben! De RvR peilt dit bij de belastingdienst (2020 of 2021). Meer informatie hierover vindt u op de site van de RVR.

Tarieven echtscheiding, verbreken geregistreerd partnerschap of samenwoning met minderjarige kinderen op uw adres ingeschreven

In onderstaande tabellen staan de tarieven per traject voor de scheidingsmediator per persoon, gebaseerd op een situatie waarbij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook als u tijdens de scheiding nog met elkaar samenwoont, wordt alleen het eigen inkomen genomen als norm. Overigens gaat het dan om het individuele inkomen van twee jaar geleden.

Inkomen Scenario Rechtbank tarieven Tarieven mediator Totale mediationkosten
t/m
€20.900,-

Echtscheiding

Verbreking gereg.partnerschap

Verbreking samenwoning

€ 43,-

€ 43,-

Rechtbank niet verplicht.

€ 58,-

€ 58,-

€ 58,-

€ 101,-

€ 101,-

€ 58,-

t/m
€29.400,-

Echtscheiding

Verbreking gereg. partnerschap

Verbreking samenwoning

€ 43,-

€ 43,-

Rechtbank niet verplicht.

€ 58,-

€ 58,-

€ 58,-

€ 101,-

€ 101,-

€ 58,-

t/m
€41.600,-

Echtscheiding

Verbreking geregistreerd partnerschap

Verbreking samenwoning

€ 43,-

€ 43,-

Rechtbank niet verplicht.

€ 115,-

€ 115,-

€ 115,-

€ 158,-

€ 158,-

€ 115,-

Tarieven echtscheiding, verbreken geregistreerd partnerschap of samenwoning zonder inwonende minderjarige kinderen op het adres

In onderstaande tabellen staan de tarieven per traject voor de mediator per persoon, gebaseerd op een situatie waarbij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook als u tijdens de scheiding nog met elkaar samenwoont, wordt alleen het eigen inkomen genomen als norm. Overigens gaat het dan om het individuele inkomen van twee jaar geleden.

Inkomen Scenario Rechtbank tarieven Tarieven mediator Totale mediationkosten
t/m
€20.900,-

Echtscheiding

Verbreking partnerschap

Verbreking samenwoning

€ 43,-

€ 43,-

Rechtbank niet verplicht.

€ 58,-

€ 58,-

€ 58,-

€ 101,-

€ 101,-

€ 58,-

t/m
€29.400,-

Echtscheiding

Verbreking partnerschap

Verbreking samenwoning

€ 43,-

€ 43,-

Rechtbank niet verplicht.

€ 115,-

€ 115,-

€ 115,-

€ 158,-

€ 158,-

€ 115,-

boven
€29.400,

Echtscheiding

Verbreking geregistreerd partnerschap

Verbreking samenwoning

u komt niet in aanmerking 

   

Klik hieronder om u aan te melden voor een gratis intake bij De Mediationfactor in Groningen.

Aanmelden

Geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

In onderstaande tabel vindt u een indicatie voor het tarief bij scheiding voor de mediator per persoon, gebaseerd op een situatie waarin er geen recht is op gesubsidieerde rechtsbijstand en jullie minderjarige kinderen hebben. Het is overigens mogelijk dat jullie verzekeringsmaatschappij de kosten deels of volledig vergoedt. In het eerste gesprek schat de mediator in of onderstaande prijsafspraak voor jullie geldt of dat er een ander tarief kan worden overeengekomen. Dit is mede afhankelijk van jullie situatie en in hoeverre jullie het al met elkaar eens zijn.

Tarieven mediation bij echtscheiding/verbreken geregistreerd partnerschap met kinderen, betreft een richtlijn

Totaal betalen aan mediator inclusief 21% btw, advocaat en griffiekosten per persoon bij 4 gesprekken, opstellen ouderschapsplan, convenant en alimentatieberekening (of op basis van uurtarief) € 1.250,-.

Tarieven mediation bij echtscheiding/verbreken geregistreerd partnerschap zonder kinderen

Afhankelijk van tijdsinvestering op basis van uurtarief.   

Tarieven voor ondernemers bij scheiding

Wanneer jullie ondernemers zijn (of één van de twee ondernemer is) dan kunt u uiteraard ook recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor ondernemers die geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand hebben, geldt dat de kosten afhankelijk zijn van de complexiteit van de onderneming en factoren zoals al dan niet onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn. De mediator werkt dan op basis van uurtarief.

Coaching

Voor coaching aan particulieren hanteer ik een tarief van € 90,- per uur, excl. 21% btw. Voor coaching vanuit de werkgever maak ik offertes op maat.

Tarieven arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation geldt het uurtarief van € 140,- per uur excl. 21% btw. De werkgever neemt normaliter de kosten van het hele mediationtraject op zich. Er moet gerekend worden op ongeveer 6 tot 10 uur tijdsbesteding van de arbeidsmediator. Bij adviestrajecten en overige diensten maak ik altijd een offerte op maat.

Tarieven familiemediation

Voor mediation in de familiesfeer geldt het uurtarief van € 120,- per uur excl. 21% btw. De kosten worden verdeeld onder het aantal deelnemers aan de mediation.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op