Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een door de ouders opgesteld document waar alle afspraken rondom de kinderen in staan beschreven. Voor ouders met minderjarige kinderen die gaan scheiden, is het verplicht om dit ouderschapsplan op te stellen. Dat geldt ook voor ouders met een geregistreerd partnerschap of ouders met of zonder een samenlevingscontract.

Een ouderschapsplan kan beknopt zijn maar ook heel uitgebreid. Er zijn allerlei standaard ouderschapsplannen verkrijgbaar via internet maar het is belangrijk dat jullie vooral ook stilstaan bij welke normen en waarden u de kinderen mee wilt geven. En hoeveel ruimte u elkaar als ouders geeft. Over elk ouderschapsplan kan ruzie ontstaan als er geen vertrouwen en respect is naar elkaar als ouders. Daarom besteed ik veel aandacht aan het respectvol uit elkaar gaan en het de kinderen gunnen een goed contact met beide ouders te hebben.

Gaat u scheiden en heeft u een scheidingsmediator nodig bij het maken van een ouderschapsplan? Neem contact met mij op voor een eerste consult. Ik ben gevestigd in Groningen.

Neem contact op

Wat staat er in een ouderschapsplan?

  • De verdeling van zorg- en opvoedtaken 
  • De contactregeling (omgangsregeling) tussen de kinderen en beide ouders
  • Hoe vaak, hoe en waarover de ouders elkaar informeren m.b.t. de kinderen
  • De kostenverdeling van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen
  • Bij een scheiding kijkt de rechter of er in ieder geval over bovenstaande zaken afspraken zijn gemaakt. Ook is het van belang hoe de kinderen hier op hun eigen leeftijdsniveau bij betrokken zijn. 

Ruzie over het ouderschapsplan

Ook of juist na de scheiding kunt u onenigheid krijgen over het ouderschapsplan, vaak omdat de omstandigheden gewijzigd zijn of omdat er communicatieproblemen zijn ontstaan. Als u er samen niet uitkomt is het wijs om een afspraak te maken voor een mediationgesprek zodat het niet van kwaad tot erger gaat.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op