Mediator in Stadskanaal

Een scheiding, hoogoplopend familieconflict of verstoorde arbeidsrelatie vraagt om onpartijdige begeleiding. Alleen dán komt u tot een oplossing die voor alle belanghebbenden acceptabel is. De Mediationfactor is een ervaren en betrouwbare mediator voor Stadskanaal en omgeving.

Direct bellen Afspraak maken

Waarom mediation in Stadskanaal?

Conflicten tussen mensen doen zich op allerlei manieren voor en er liggen verschillende factoren aan ten grondslag. Hoe vervelend de situatie voor de betrokkenen ook is, het lijkt soms onmogelijk om eruit te komen. Om de onderlinge problemen toch op te lossen, kunt u een mediator in Stadskanaal inhuren. Als neutrale onderhandelaar ben ik in staat om met een onbevangen blik naar de situatie te kijken en tot een goed compromis te komen.

De Mediationfactor is een officiële bemiddelingspartij. Dit betekent dat we erkend zijn door de Mediatorsfederatie Nederland en ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een en ander heeft als voordeel dat u in bepaalde gevallen recht heeft op subsidie voor hulp bij mediation. Het kost u dan aanzienlijk minder geld. Bij het inhuren van een mediator Stadskanaal is het eerste gesprek gratis en betaalt u bovendien geen hoog advocaattarief.

Soorten mediation

Het beëindigen van een huwelijk of verbreken van een geregistreerd partnerschap vraagt soms om een externe partij. In dat geval is er sprake van scheidingsbemiddeling. Hieronder valt tevens het optreden als mediator in Stadskanaal tussen samenwonende partners die hun relatie hebben beëindigd. Familiebemiddeling richt zich op conflicten tussen bloedverwanten. Dit kan problemen tussen ouders of stiefouders en kinderen betreffen, maar ook tussen kinderen onderling. Arbeidsmediation heeft te maken met arbeidsgerelateerde conflictsituaties. Bijvoorbeeld tussen collega’s of met een leidinggevende.

Uw rol bij mediation Stadskanaal

De conflictpartijen zijn een belangrijke factor in het succes van een bemiddelingspoging. Om tot een oplossing te komen, verwacht een mediator Stadskanaal dat de betrokkenen zich constructief opstellen. Samenwerking, toegeeflijkheid en welwillendheid zijn dan ook de uitgangspunten van succesvolle mediation. Wanneer de belanghebbenden daar niet toe bereid zijn, wordt de kans op een geslaagde bemiddeling een stuk kleiner.

Kosten mediator voor Stadskanaal

Een mediator hanteert wisselende tarieven. De kosten van scheidingsmediation worden gebaseerd op uw inkomen. Tot een bepaalde loongrens kunt u rechtsbijstandssubsidie aanvragen. U betaalt dan € 59,- of € 117,- per persoon. Voor arbeids- en familiemediation geldt een uurtarief van € 140,- of € 160,-. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Bemiddeling in Stadskanaal nodig?

Wanneer u een mediator in Stadskanaal wilt laten bemiddelen bij een conflict, kunt u vrijblijvend contact met me opnemen. 

Direct bellen Afspraak maken

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op