Conflict in een maatschap

Mediation bij een conflict in een maatschap is een mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen. Als mediator, gestationeerd in Groningen, help ik om de zaken op respectvolle wijze bespreekbaar te maken en draag ik er zorg voor dat het belang van alle deelnemers even goed aan bod komt. Het kan zijn dat mediation niet het eerst aangewezen middel is om tot een oplossing te komen voor een conflict in een maatschap maar dat er eerst nader onderzoek nodig is naar de ontstane situatie.

Neem contact op

Een goede diagnose is het halve werk

Bij samenwerkingsproblemen met meerdere mensen, breng ik eerst in kaart wat er nu precies speelt en waar de oorzaken hiervan gelegen zijn. Daarbij heb ik de beschikking over diverse methoden en modellen om tot een heldere diagnose te komen. In ieder geval wordt het probleem altijd van meerdere invalshoeken belicht.  Dat wil niet zeggen dat dit een heel langdurig traject hoeft te zijn maar wel een zorgvuldig traject. Zo wordt voorkomen dat er een oplossing komt voor het verkeerde probleem.

Mogelijke oorzaken van samenwerkingsproblemen in een maatschap

  • Botsende persoonlijkheden.
  • Onduidelijke visie, missie of doelstelling van de maatschap.
  • Verschillen in verwachtingen omtrent de invulling van taken en rollen.
  • Prestatiedruk.
  • Individuele problemen die zijn weerslag hebben op het team.

Mediation in Groningen

Wilt u meer weten over mediation in Groningen? Bekijk onderstaande pagina’s voor extra informatie.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek vertel ik u graag meer over de mogelijkheden. Mijn kantoor is gevestigd in Groningen.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op