Mediator in Leek

Bij scheiden of conflictoplossing op het werk speelt een professionele bemiddelaar een belangrijke rol. Wanneer u behoefte hebt aan een mediator in Leek of omgeving, dan staat De Mediationfactor voor u klaar.

Neem contact op

Waarom mediation in Leek

Onenigheid met anderen kan in allerlei gradaties voorkomen. Heeft u een conflict met iemand in uw directe omgeving en lijkt een oplossing ver weg? Dan is het inhuren van een bemiddelaar vaak de enige manier om de problemen de baas te worden. Een mediator in Leek kan bijvoorbeeld bemiddelen bij een scheiding of wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. De grote kracht van een professionele bemiddelaar is dat deze neutraal en onpartijdig is en daardoor ieders belangen optimaal kan dienen.

Mediator Leek voor diverse soorten bemiddeling

De drie meest gangbare vormen van mediation zijn:

Huwelijksbeëindiging kan voor hoogoplopende spanningen tussen de scheidende partners zorgen. In dit soort gevallen is een ervaren mediator hard nodig om de onderhandelingen tussen beiden te begeleiden. Overigens kunt u een mediator in Leek tevens inhuren voor scheidingsbemiddeling bij een geregistreerd partnerschap of samenwonende partners.

Speelt er een conflict tussen bloedverwanten of stiefouders en een kind of kinderen? Dan kan een mediator voor familiebemiddeling worden ingehuurd. Arbeidsmediation betreft het oplossen van een conflict tussen twee collega’s, binnen een team of tussen een werknemer en een werkgever, afdelingschef of andere leidinggevende.

Kosten van mediation Leek

Welk tarief u voor een mediator in Leek betaalt, wordt bepaald door het type mediation. Voor familiebemiddeling kunt u uitgaan van € 140,- per uur, terwijl voor arbeidsmediation een uurtarief geldt van € 160,-. Deze bedragen zijn exclusief btw. Scheidingsbemiddeling is doorgaans goedkoper. Mensen met een kleinere beurs komen namelijk in aanmerking voor een subsidie voor rechtsbijstand. De eigen bijdrage bedraagt dan € 59,- of € 117,- per persoon. Soms betaalt u ook nog griffiekosten aan de rechtbank.

Succesvolle bemiddeling vraagt hoe dan ook om samenwerking en toegeeflijkheid, ondanks de slechte verstandhouding tussen de conflictpartijen. Wanneer u een mediator in Leek inhuurt, dient u dus oplossingsgericht te denken en bereid te zijn tot onderhandelen.

Voordelen mediator Leek

Een bemiddelaar inhuren heeft als belangrijke voordeel dat u hoge advocaatkosten voorkomt. Bovendien kost het eerste gesprek u niets. Omdat een mediator is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand kunt u tevens subsidie voor rechtsbijstand krijgen.

Voordelen mediator Leek

Een bemiddelaar inhuren heeft als belangrijke voordeel dat u hoge advocaatkosten voorkomt. Bovendien kost het eerste gesprek u niets. Omdat een mediator is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand kunt u tevens subsidie voor rechtsbijstand krijgen.

Mediation Leek inhuren

Heeft u een mediator in Leek nodig voor hulp bij een scheidings-, arbeids- of familieconflict?

Neem contact op

De Mediationfactor
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op