Conflict in team oplossen

In elk team speelt er weleens een conflict of samenwerkingsprobleem. De meeste lossen zich gelukkig wel weer op. Soms zijn ze echter complexer of hardnekkiger en dit kan veel impact hebben op het hele functioneren van het team. Ook als het conflict zich afspeelt tussen maar twee collega's, kan dit een groot effect hebben op de overige teamleden. Mogelijke oorzaken van teamconflicten zijn:

 • Een onduidelijke doelstelling van het team
 • Botsende persoonlijkheden
 • Gebrekkige communicatie
 • Onduidelijke besluitvormingsprocedures 
 • Verschillende verwachtingen over rollen en taken
 • Een ongelukkige samenstelling van het team
 • Verkeerde aansturing van het team

Neem contact op

Een goede diagnose is het halve werk

De oplossing van het samenwerkingsprobleem zal afhankelijk zijn van de oorzaak, complexiteit en grootte van het samenwerkingsprobleem of conflict. Mediation zal maar heel kort effect hebben als het probleem eigenlijk in een onduidelijke doelstelling van de afdeling is gelegen. En het aanpassen van de doelstelling heeft niet zoveel zin als het eigenlijk gaat om botsende persoonlijkheden. Vaak zit het probleem zo hoog dat er te kort wordt stilgestaan bij wat nu het eigenlijke probleem is. 

Teams doorlopen verschillende stadia van ontwikkeling. Het is van belang ook daar rekening mee te houden. Alvorens te bepalen wat een goed plan vaan aanpak is, breng ik samen met u in kaart wat er nu precies speelt en wat de oorzaken hiervan zijn. Daarbij heb ik de beschikking over diverse methoden en modellen om tot een eerste diagnose te komen. Pas dan weet u ook "aan welke knoppen u kunt draaien" om het ontstane probleem weer op te lossen.

Interventies die de Mediationfactor kan bieden

 • Een analyse maken van hetgeen er nu eigenlijk aan de hand is (wat vaak al gelijk een eerste interventie is)
 • Teamcoaching gericht op het oplossen van de conflicten en verbeteren van de samenwerking
 • Conflictbemiddeling tussen de personen die met elkaar in conflict zijn
 • Voorlichting en training m.b.t. conflicthantering en samenwerkingsvaardigheden
 • Individuele coaching of training

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een arbeidsmediator bij teamproblemen of een situatie aan mij voorleggen, neemt u dan vooral contact met mij op.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op