Mediation

Mediation is een wijze van conflictbemiddeling door een onpartijdige persoon, de mediator. Als mediator help ik u om onder mijn leiding, samen tot een oplossing te komen. Dat gaat niet vanzelf want er zullen dingen gezegd of voorgevallen zijn die de ander en u zelf gekwetst hebben. Ik help om de zaken op respectvolle wijze bespreekbaar te maken en draag er zorg voor dat het belang van alle deelnemers even goed aan bod komt. Het is niet nodig om goed "on spaking terms" te zijn, wel moet u de inzet hebben om er samen uit te willen komen. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om samen tot een oplossing te komen. Neem voor meer informatie over mediation of het maken van een vrijblijvende afspraak contact met mij op.

Neem contact op 

Voordelen van mediation

  • De oplossing zelf in de hand hebben
  • Als er uit elkaar wordt gegaan (bij scheiding of ontslag) gebeurt dit op een respectvolle wijze
  • Het tijdspad en de kosten zijn te overzien in vergelijking tot juridische kosten
  • Geen stress van een rechtzaak
  • Een oplossing op maat 

De kosten van mediation

Bij alle mediationsessies geldt een uurtarief van € 140,- per uur, exclusief 21% btw. Bij twee deelnemers betaalt ieder dan € 70,- per uur exclusief 21% btw. In het eerste gratis kennismakingsgesprek bespreek ik wat de te verwachten kosten zijn. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens ligt komt u bij een scheiding waarschijnlijk in aanmerking voor een toevoeging, waardoor de mediationkosten lager uitvallen. Lees meer op onze tarievenpagina. Mediation is zowel geschikt voor samenwerkingsproblemen op het werk als in de privésfeer. De belangrijkste voorwaarde is dat alle betrokkenen bereid zijn om samen met een onpartijdige gespreksleider in gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen. Het kan dus gaan om twee collega's, werkgever/werknemer, artsen in een maatschap, maar ook om ruzie in de familie vanwege bijvoorbeeld een erfenis. Mediation wordt daarnaast heel veel toegepast bij het in goede banen leiden van echtscheidingen.

Bij welke situaties is mediation geschikt

Mediation is zowel geschikt voor samenwerkingsproblemen op het werk als in de privésfeer. De belangrijkste voorwaarde is dat alle betrokkenen bereid zijn om samen met een onpartijdige gespreksleider in gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen. Het kan dus gaan om twee collega's, werkgever/werknemer, artsen in een maatschap, maar ook om ruzie in de familie vanwege bijvoorbeeld een erfenis. Mediation wordt daarnaast heel veel toegepast bij het in goede banen leiden van echtscheidingen. U kunt bij mij terecht voor: 

De bereidheid om je echt in te willen zetten het conflict op te lossen is een belangrijke voorwaarde. Je moet bereid zijn om onder leiding van de mediator echt naar de ander te luisteren en met elkaar te onderhandelen. Dat houdt dus in dat er ook naar het eigen aandeel in het conflict moet worden gekeken en niet alleen naar dat van de ander.

Voorwaarden mediation

De bereidheid om je echt in te willen zetten het conflict op te lossen is een belangrijke voorwaarde. Je moet bereid zijn om onder leiding van de mediator echt naar de ander te luisteren en met elkaar te onderhandelen. dit houdt dus in dat er ook naar het eigen aandeel in het conflict meot worden gekeken en niet alleen naar dat van de ander.

 

 

  

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op