Mediator in Veendam

Heeft u een arbeidsgerelateerd conflict, scheiding of conflict in de familiekring? Dan helpt De Mediationfactor u op weg naar een oplossing. Ik zorg voor mediation nabij Veendam en bied onpartijdige en professionele hulp.

Direct bellen Afspraak maken

Waarom mediation in Veendam?

Als samenleving hebben we er alle baat bij om problemen met mensen waarmee we vaak te maken hebben snel op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Dat kan meerdere oorzaken hebben en het valt niet altijd mee om die opzij te zetten. Een mediator voor Veendam helpt u en de conflictpartij om de lucht te klaren en er samen uit te komen.

Het voordeel van De Mediationfactor is dat wij een probleem objectief kunnen benaderen, hoe ingewikkeld de zaak ook is. Als officiële bemiddelaar staan we bovendien ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en de Mediatorsfederatie Nederland. Hierdoor kunt u gebruikmaken van een rechtsbijstandssubsidie. Daarnaast liggen onze tarieven lager dan die van een advocaat en is het eerste gesprek gratis.

Mediation bij diverse conflicten

Een conflictsituatie met iemand in uw directe omgeving kan diverse vormen aannemen. Teruggebracht tot de kern vallen deze doorgaans uiteen in 3 deelgebieden voor mediation. Dit zijn:

Bij problemen in een gezinssituatie spreken we van familiemediation. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een conflict tussen de kinderen of tussen een ouder, stiefouder of ex-partner en een kind. Arbeidsbemiddeling betreft problemen op de werkvloer. Een mediator in Veendam kan optreden als bemiddelaar tussen een werknemer en een leidinggevende, maar ook bij een verstoorde arbeidsrelatie tussen personeelsleden. Scheidingsmediation is soms nodig bij de afwikkeling van een gestrand huwelijk. Binnen dit deelgebied plaatsen wij overigens ook bemiddeling bij een scheiding bij een geregistreerd partnerschap en tussen samenwonende partners.

Mediator Veendam: wat kost het?

Aan elk van de hierboven genoemde soorten mediation hangt een ander prijskaartje. Wat u betaalt bij scheidingsbemiddeling ligt aan uw inkomen. Tot een bepaald bedrag kunt u aanspraak maken op subsidie voor rechtsbijstand. In dat geval betaalt u per persoon € 59,- of € 117,-.

Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, betaalt u ook nog kosten aan de rechtbank voor de echtscheiding of het verbreken van het partnerschap. De prijzen van familie- en arbeidsbemiddeling lopen uiteen van € 140,- tot € 160,- per uur (exclusief btw).

Mediation vraagt om de juiste instelling

Om onderlinge problemen of conflicten succesvol op te lossen, moet men aan beide kanten bereid zijn tot samenwerking. Mediation komt namelijk neer op het vinden van een middenweg, die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Hulp van mediator Veendam

Heeft u hulp nodig bij een conflict waar u zelf niet uit komt? Neem dan gerust contact met me op om u verder te helpen. Of maak een afspraak om langs te komen op kantoor.

NEEM CONTACT OP

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op