Samenwerkingsproblemen op het werk

Samenwerkingsproblemen kunnen zich voordoen binnen teams of tussen teams maar ook bijvoorbeeld tussen een leidinggevende en zijn/haar afdeling of tussen de leden van een maatschap. Samenwerkingsproblemen kosten veel energie en bovendien leiden ze tot productieverlies of een verminderde kwaliteit.

Neem contact op

Een goede diagnose is het halve werk

De oorzaak en complexiteit spelen een grote rol in het advies en de oplossing van een samenwerkingsprobleem. Het aanpassen van doelstellingen heeft maar weinig of kort effect als blijkt dat de problemen veel dieper zitten, zoals bij botsende persoonlijkheden. Daarom is het belangrijk om langer stil te staan bij de oorzaak van het probleem. Ik kom graag bij u aan tafel zitten om te praten over wat er precies speelt, zodat we dit in kaart kunnen brengen. Vervolgens komt hier een eerste diagnose uit en kunnen we bepalen hoe we dit probleem verder gaan oplossen.

Mogelijke oorzaken van samenwerkingsproblemen

 • Een onduidelijke doelstelling van team, afdeling of organisatie
 • Gebrekkige communicatie
 • Onduidelijke besluitvormingsprocedures 
 • Verschillende verwachtingen over rollen en taken
 • Botsende persoonlijkheden
 • Een te grote afhankelijkheid van elkaars werk om zelf verder te kunnen
 • Er is geen noodzaak om met elkaar samen te werken 

Mogelijke interventies bij samenwerkingsproblemen

 • Teamcoaching of teambuilding op het gebied van samenwerkingsvaardigheden en verwachtingspatronen
 • Coaching en training van individuele medewerkers of leidinggevende
 • Personen uit elkaar halen
 • Het verduidelijken van de afdelingsdoelstelling, processen en procedures als dat de bron van de problemen is

Elke interventie en ondersteuning is maatwerk, neemt u voor de mogelijkheden of om te klankborden over de situatie vooral contact met mij op.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op