Werknemer en arbeidsconflict

Als u als werknemer in een arbeidsconflict bent beland is het belangrijk om daar hulp bij te zoeken. Als mediator kan ik u helpen om samen met de andere partij in gesprek te gaan.

Neem contact op

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation houdt in dat ik als onpartijdige mediator met u en de ander in gesprek ga, om samen toe te werken naar een oplossing van het conflict. Als onpartijdige gespreksleider draag ik er zorg voor dat ieders belang even goed aan bod komt. Een arbeidsmediation kan plaats vinden tussen werkgever en werknemer maar ook tussen medewerkers in een team of gelijkwaardige positie. Bij mediation tussen een werkgever en werknemer is er sprake van formele machtsongelijkheid tussen deze partijen. Voor beide kan dat ongemakkelijk voelen. Een arbeidsmediation start ik altijd met een individueel gesprek, daarin zal ook aandacht zijn voor hoe om te gaan met deze ongelijkheid in positie.

Mogelijke uitkomsten van een arbeidsmediation zijn:

  • De samenwerking wordt hersteld. 
  • Er wordt geen oplossing gevonden voor het continueren van de samenwerking op dezelfde werkplek maar er wordt een andere functie of werkplek gezocht binnen het bedrijf.
  • Er wordt op een fatsoenlijke en respectvolle manier afscheid genomen van elkaar waarbij er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld die recht doet aan zowel werkgever als werknemer

Het is een hele stap om hulp te zoeken bij een arbeidsconflict. Ook als u nog niet weet welke hulp u precies zoekt of even wilt klankborden over de situatie kunt u contact met mij opnemen.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op