Ziekteverzuim en arbeidsconflict

Ziekteverzuim kan een gevolg zijn van een arbeidsconflict, maar soms is ziekteverzuim juist een aanleiding voor een arbeidsconflict. Er kan een geheimzinnige sfeer ontstaan bij de combinatie van een arbeidsconflict en ziekteverzuim. Over het algemeen is het zaak om toch zo snel mogelijk met elkaar om de tafel te gaan. Als dat lastig of beladen is, is het raadzaam om er een onafhankelijke derde partij bij te betrekken voor de begeleiding van zo'n gesprek.

Bij grote bedrijven is dat vaak een HR-adviseur, maar bij kleinere bedrijven zijn die er veelal niet. Dan is het raadzaam om de gesprekken te laten leiden door een arbeidsmediator. Ook als er wel een HR-adviseur beschikbaar is, wordt die niet altijd als neutraal en onpartijdig ervaren. In zo'n situatie kan het eveneens raadzaam zijn om een mediator in te schakelen.

Neem contact op

Belangrijke rol voor de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een belangrijke schakel bij ziekteverzuim in combinatie met een conflict op het werk. Een goede bedrijfsarts zal snel boven tafel hebben dat er een conflict speelt en adviseren om als werkgever en werknemer met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken en gevolgen van het conflict. De medewerker zal niet altijd uit zichzelf melden dat er een conflict speelt en is zich daar zelf misschien ook niet eens van bewust.

Voor een werknemer kan het erg spanningsvol zijn om met de werkgever om de tafel te gaan. De bedrijfsarts zal zoeken naar mogelijkheden om een neutrale derde partij in te schakelen voor het leiden van een gesprek hierover. Ook zal de bedrijfsarts beide kanten van het verhaal willen horen om een goede inschatting te kunnen maken van de meest passende wijze om het conflict op te lossen.

Mogelijkheden bij ziekteverzuim en arbeidsconflict

Weet u nog niet goed welke weg u moet inslaan, neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt bijvoorbeeld denken aan coaching van de medewerker of leidinggevende, gerichte training, mediation tussen de werkgever en werknemer of een combinatie hiervan.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op