Arbeidsmediation Groningen

Arbeidsmediation houdt in dat ik als onpartijdige mediator met de personen tussen wie het conflict speelt in gesprek ga, om samen toe te werken naar een oplossing van het conflict. Dat kan ook inhouden dat  netjes uit elkaar gaan met een vaststellingsovereenkomst. Indien dat aan de orde is, wordt deze vaststellingsovereenkomst door mij opgesteld, zodra alle afspraken helder zijn. Uiteraard voldoet deze vaststellingsovereenkomst dan aan alle wettelijke eisen.

Onpartijdig en belangeloos

Ik fungeer als onpartijdige gespreksleider en draag er zorg voor dat ieders belang even goed aan bod komt. Een arbeidsmediation kan plaats vinden tussen werkgever en werknemer maar ook tussen medewerkers in een gelijkwaardige positie, maatschapleden of teams binnen een organisatie zoals MT en OR. 

Arbeidsmediation is niet altijd de meest geschikte oplossing voor het conflict of samenwerkingsprobleem wat er speelt. Ook dan kan ik u verder helpen door te zoeken naar de best passende wijze om het conflict op te lossen. Ik analyseer dan eerst wat er nu precies aan de hand is en zal u vervolgens van advies voorzien.

Bij omvangrijke arbeidsconflicten werk ik zo nodig samen met andere mediators of adviseurs uit mijn netwerk.

Neem voor meer informatie over arbeidsmediation of het maken van een vrijblijvende afspraak contact met mij op. Mijn kantoor is in Groningen.

Neem contact op

Werkwijze bij arbeidsmediation

  • Een individueel en vertrouwelijk gesprek met de deelnemers apart.
  • Eén of meerdere gesprekken met de deelnemers samen, waarin aan de orde komt wat ieders eigen verhaal is en toegewerkt wordt naar mogelijke oplossingen.
  • Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld of afspraken worden op minder formele wijze vastgelegd.

Mogelijke uitkomsten van een arbeidsmediation zijn:

  • De samenwerking wordt hersteld. 
  • Er wordt geen oplossing gevonden voor het continueren van de samenwerking op dezelfde werkplek maar er wordt een andere functie of werkplek gezocht binnen het bedrijf.
  • Er wordt op een fatsoenlijke en respectvolle manier afscheid genomen van elkaar waarbij er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld die recht doet aan zowel werkgever als werknemer.

Als besloten wordt het arbeidscontract te ontbinden, dan wordt er door mij als mediator een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin alle gemaakte afspraken komen te staan. Deze vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke eisen en de eisen van het UWV, zodat de werknemer zijn recht op WW behoudt.

Twijfelt u of mediation geschikt is voor uw situatie, neemt u dan vooral contact met mij op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op