Mediation bij arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer of tussen bijvoorbeeld collega’s onderling kost veel tijd, geld en energie. De arbeidsmediator helpt de onderlinge communicatie te verbeteren zodat probleemsituaties op het werk opgelost worden.

Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen vele vormen aannemen en bestaan tussen allerlei partijen. Het meest bekend is een conflict tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer als persoon veelal tegenover het bedrijf komt te staan. Het is echter ook mogelijk dat er binnen een team moeilijkheden zijn. Bijvoorbeeld wanneer persoonlijkheden botsen of wanneer er geen heldere communicatie bestaat.

Conflict tussen werkgever en werknemer

Bij een conflict tussen de werkgever en de werknemer speelt mee dat er een ongelijkwaardige machtsverhouding bestaat. Door middel van mediation wordt een veilige plek gecreëerd waar beide partijen op een respectvolle manier met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zo kan er gezamenlijk een oplossing voor het probleem worden gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Samenwerkingsproblemen binnen een team

Teams op de werkvloer kunnen een bron zijn van creativiteit en enthousiasme, zoals bij projectwerk. Wanneer er echter sprake is van botsende persoonlijkheden of verschil in  verwachtingen kan de samenwerking flink haperen. De arbeidsmediator brengt in kaart wat de ontstane problemen veroorzaakt en welke interventie het meest zinvol is, zodat er weer plezierig en efficiënt kan worden samengewerkt

Arbeidsconflicten oplossen met een mediator

Mediation heeft als doel om een conflict tussen twee of meerdere partijen op te lossen. Door het inzetten van een onafhankelijke bemiddelaar krijgen de partijen een neutrale plek om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing voor de situatie te komen. Zo zijn ze zelf onderdeel van het verbeteren en oplossen van de situatie.

Vormen van mediation

De Mediationfactor biedt verschillende diensten om relaties op de werkvloer te verbeteren:

 

Arbeidsmediator inhuren

Margreet Bolwijn is mediator en conflictbemiddelaar bij De Mediationfactor. Als arbeidsmediator  is zij in Groningen actief om conflicten op de werkvloer op te lossen. Is er sprake van een grote en complexe conflictsituatie? Dan schakelt zij mediators uit haar netwerk in om samen te werken aan een oplossing.

Geplaatst op 31 augustus 2020

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op