Stappenplan bij scheiding

Elke scheiding of uit elkaar gaan na samenwonen is maatwerk. Sommige mensen zijn samen al een heel eind gekomen qua hoe ze alles geregeld willen hebben, voor anderen start het denkproces pas als ze bij mij komen. Ieder heeft het eigen tempo en elke scheiding is een uniek proces. Als mediator ben ik erin gespecialiseerd om naast de zakelijke aspecten van de scheiding jullie ook te helpen de emotionele chaos in goede banen te leiden. Uit elkaar gaan betekent een fors rouwproces waarbij de ene partner vaak al een stuk verder is dan de ander. Als scheidingsmediator waak ik er bovendien voor dat het voor de kinderen zo goed mogelijk geregeld wordt en ik zal dan ook regelmatig vragen hoe het met ze gaat.

Werkwijze bij een scheiding

Over het algemeen hanteer ik de volgende werkwijze:

 • Een kort kennismakingsgesprek met jullie beide apart per telefoon.
 • Een eerste gesprek samen bij mij aan tafel van 1,5 tot 2 uur, waarvan het eerste half uur vrijblijvend en kosteloos is. Ik licht jullie voor over alles wat er geregeld moet worden bij jullie scheiding, wat mijn werkwijze daarbij is en kan jullie eerste vragen beantwoorden. Uiteraard worden er ook afspraken gemaakt over de kosten van de scheiding. Daarna spreken we met elkaar af of we met elkaar in zee gaan en zo ja, dan wordt er een MfN mediationovereenkomst getekend.
 • De emoties zitten in het eerste gesprek vaak hoog en daarom besteed ik nadat de overeenkomst is getekend (dus nog in het eerste gesprek), veel aandacht aan het emotionele proces van de scheiding. Soms weet de ene partner bijvoorbeeld nog maar net dat de ander niet verder wil. Ik zorg ervoor dat er een veilige sfeer is waarin zaken naar elkaar uitgesproken kunnen worden. Dit gaat er soms heftig aan toe maar is vaak wel nodig om later samen tot afspraken te kunnen komen.
 • Na afloop van het eerste gesprek krijgen jullie een huiswerklijstje mee met welke gegevens er allemaal verzameld moeten worden.
 • Nadat ik alle verzamelde gegevens heb ontvangen, vindt het tweede gesprek plaats. Omdat ik nu het overzicht heb van jullie specifieke persoonlijke en zakelijke, financiële situatie, bepaal ik met jullie in welke volgorde er afspraken gemaakt gaan worden.
 • Er zullen in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen in een ouderschapsplan, partneralimentatie en kinderalimentatie / de verdeling van de kinderkosten, het huis, vermogen en schulden, alle bankrekeningen, het pensioen, schenkingen of erfenissen die er geweest zijn, de auto, caravan etc.
 • Hoeveel gesprekken er nodig zijn om over alle onderwerpen afspraken te maken is afhankelijk van de complexiteit van de situatie en hoe makkelijk jullie tot afspraken kunnen komen. Het is mijn rol als mediator om de situatie voor jullie zodanig te ordenen, dat jullie tot weloverwogen keuzes kunnen komen. 
 • Vaak zijn er in totaal ongeveer 4 á 5 gesprekken nodig. 
 • Alle afspraken beschrijf ik in het convenant en ouderschapsplan. Na elke afspraak werk ik dit bij en mail dit jullie toe zodat er altijd een actueel overzicht is van de laatste stand van zaken.
 • Als het convenant ondertekend is dient de advocaat mr. J. Doornbos dit samen met het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.
 • Na een aantal weken komt de beschikking van de rechtbank binnen en tekenen jullie een akte van berusting. Hiermee kan de advocaat de scheiding laten inschrijven bij de burgerlijke stand in de gemeente waar jullie getrouwd zijn.
 • De scheiding is definitief zodra de advocaat de scheiding heeft laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

Bent u benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen? Neem contact met mij op en vraag een kosteloos kennismakingsgesprek aan.

Neem contact op

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op