Stappenplan bij scheiding

Over het algemeen hanteer ik de volgende werkwijze:

 • een kort kennismakingsgesprek met u beide apart per telefoon.
 • een eerste gesprek met u samen om te inventariseren wat er allemaal speelt en waarin u voorgelicht wordt over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding.
 • u gaat aan de slag met het verzamelen van alle zakelijke gegevens met behulp van mijn checklist.
 • een vervolggesprek waarin (indien aan de orde) het ouderschapsplan wordt uitgewerkt.
 • tijd om na te denken over uw wensen voor de zaken zoals pensioenverdeling, alimentatie, de woning en het vermogen.
 • een gesprek waarin afspraken worden gemaakt over bovengenoemde zakelijke kanten van de scheiding. 
 • een gesprek waarin het conceptconvenant wordt doorgenomen en zo mogelijk ondertekend.
 • als het convenant ondertekend is dient de advocaat dit samen met het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.
 • na een aantal weken komt de beschikking van de rechtbank binnen en tekent u een akte van berusting.
 • de scheiding wordt definitief zodra de advocaat de scheidng heeft laten inschrijven bij de burgerlijke stand.
 • het tempo van deze stappen is afhankelijk van de snelheid waarin u in staat bent om tot afspraken te komen en alle benodigde gegevenhets te verzamelen. Soms hoeven er minder gesprekken plaats te vinden en soms juist meer.

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op