Training voor HR

Arbeidsconflicten en de rol van HR

Binnen organisaties valt veel winst te behalen in het tijdig voorkomen en oplossen van samenwerkingsproblemen en (arbeids)conflicten. Denk daarbij aan samenwerkingsproblemen tussen teamleden onderling, leidinggevende en afdeling maar ook tussen professionals in de zorg en familieleden van de cliënt. Vaak wordt een conflict niet of niet tijdig herkend. Het wordt namelijk vaak niet uitgesproken, terwijl het ondertussen wel doorsuddert en ondermijnend kan werken. Vooral wanneer het werk afhankelijk is van een goede samenwerking, kunnen haperingen leiden tot fouten en verminderde kwaliteit. 

Belangrijke rol HR bij arbeidsconflicten

Wanneer een conflict gaat escaleren, is er een belangrijke rol weggelegd voor de Personeelsfunctionaris of HR-medewerker. De HR-functionaris wordt de ene keer gevraagd om de rol van bemiddelaar op zich te nemen, een andere keer gaat het om advies of ondersteunen van de leidinggevende. Ik heb een training ontwikkeld speciaal voor HR-medewerkers met de volgende inhoud:

  • Wat zijn arbeidsconflicten en hoe herken je conflictgedrag.
  • Welke interventies zijn geschikt bij welk type conflict.
  • Hoe voorkom je dat de medewerker uitvalt door ziekte.
  • Welke (adviseurs)rollen kun je vervullen bij conflictsituaties.
  • De afstemming tussen bedrijfsarts, P en O en leidinggevende
  • En hoe vul je vervolgens de gekozen rol in.
  • Wanneer en hoe kun je de rol van neutrale derde vervullen.
  • Oefenen met verschillende rollen en vaardigheden aan de hand van eigen casuïstiek

Het is een training op maat die bij voorkeur in-company wordt gegeven, zodat het zoveel mogelijk aansluit bij de eigen werksituatie. De exacte inhoud van de training wordt afgestemd met de opdrachtgever en de deelnemers.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over deze onderwerpen of heb je een vraag, neem dan vooral contact met me op.

Met vriendelijke groet,

Margreet Bolwijn  Damsport 1 9728 PP Groningen tel: 06-24248175 www.demediationfactor.nl 

 

Geplaatst op 28 juni 2015

Meer nieuws

12 mei
Nieuwsbrief mei 2015

De Mediationfactor - Margreet Bolwijn
Mediator & Conflictbemiddelaar
06 - 2424 8175
Kraneweg 19
9718 JD Groningen

Neem contact op